Verandertraject

Doel/opbrengst teamondernemerschap

Teamondernemerschap is een manier van samenwerken waarbij de organisatie optimaal gebruik maakt van de expertise en kennis van alle medewerkers. Teamondernemerschap staat voor een organisatie bestaande uit resultaatverantwoordelijke teams, waarin men elkaar benut, aanspreekt en versterkt in de eigen rolverantwoordelijkheid.

Teamondernemerschap betekent dat de organisatie hiërarchische sturing aanvult met collegiale en bottom-up sturing. Dit alles met als doel om hoogwaardige dienstverlening aan te bieden, en om als organisatie lenig in te kunnen spelen op veranderende klantbehoeften, marktomstandigheden en/of interne veranderingen.

HET REALISEREN VAN TEAMONDERNEMERSCHAP: EEN VERANDERTRAJECT IN VIER FASEN

De overstap naar teamondernemerschap betekent voor een organisatie vaak een ingrijpende verandering. Niet alleen ontstaat er een nieuwe rolverdeling, ook wordt er een appèl gedaan op nieuwe samenwerkingsvaardigheden. Teamondernemerschap gaat over ‘samen sturen’ op basis van volwassen partnerschap.

Het realiseren van teamondernemerschap vraagt een flinke investering van alle betrokkenen: in tijd, lef en leren. Onze ervaring leert dat de overstap naar teamondernemerschap zich in vier fases voltrekt en (afhankelijk van de grootte van de organisatie/afdeling en de startsituatie) 1-4 jaar in beslag neemt.

VIER FASEN IN BEELD

Het onderstaande model maakt inzichtelijk wat de focus is van elke fase, en de belangrijkste aandachtspunten voor de de stuurgroep, teams en leidinggevenden. De stuurgroep, bestaande uit opdrachtgever/directie en extern adviseur, richt het verandertraject in en draagt stapsgewijs verantwoordelijkheid over naar de staande organisatie.