TeamondernemerschapDoel/opbrengst teamondernemerschap

Teamondernemerschap is een manier van samenwerken waarbij de organisatie optimaal gebruik maakt van de expertise en kennis van alle medewerkers. Teamondernemerschap staat voor een organisatie bestaande uit resultaatverantwoordelijke teams, waarin men elkaar benut, aanspreekt en versterkt in de eigen rolverantwoordelijkheid.

Teamondernemerschap betekent dat de organisatie hiërarchische sturing aanvult met collegiale en bottom-up sturing. Dit alles met als doel om hoogwaardige dienstverlening aan te bieden, en om als organisatie lenig in te kunnen spelen op veranderende klantbehoeften, marktomstandigheden en/of interne veranderingen.